TERMINARZ

TERMINARZ
ROK SZKOLNY 2015/2016
OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOMOSŁAWICACH 2015/2016
Plan zajęć grupowych Szkoły Muzycznej I Stopnia w Domosławicach 2015/2016
Wykaz uczniów w klasach zajęć grupowych (Teoria, Zespoły Rytmiczne) - Cykl 4-letni - 2015/2016
Pierwsze klasy C6 i C4 - wykaz uczniów - 2015/2016
Cykl 6-letni i 4-letni 2015/2016 - wykazy uczniów wg klas poszczególnych nauczycieli teorii
FORTEPIAN DODATKOWY - wykaz uczniów i nauczycieli
WYKAZ KLAS INSTRUMENTALNYCH 2015/2016

PLAN ZAJĘĆ INSTRUMENTALISTÓW 2015/2016
PLAN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI ORAZ WYKAZ SAL W FILII TĘGOBORZE
PLAN LEKCJI I SAL - FILIA DOBROCIESZ
ZESPOŁY KAMERALNE - DOBROCIESZ
ROK SZKOLNY 2014/2015
TERMINY EGZAMINU WSTĘPNEGO
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KOŃCOWOROCZNYCH 2014/2015 Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary
HARMONOGRAM EGZAMINÓW PROMOCYJNYCH 2014/2015- SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH
HARMONOGRAM EGZAMINÓW KOŃCOWOROCZNYCH 2014/2015- SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, PERKUSJI I AKORDEONU
AUDYCJE KLASOWE
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSU CZYTANIA NUT „A VISTA“
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ PÓŁROCZNYCH- SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ PÓŁROCZNYCH
Plan zajęć nauczycieli Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach 2014/2015
Plan zajęć nauczycieli Szkoły Muzycznej w filii w Gromniku 2014/2015
ROK SZKOLNY 2016/2017
OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOMOSŁAWICACH 2016/2017

aktualnościengine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms